Bento 1

6 Stk. California Maki + 6 Stk. Sake Maki + 6 Stk. Avocado

Gesamtpreis: 7.50€

Bemerkungen